Free Delivery for orders over 100€

0

Empty cart

Käyttöehdot

Rekisterinpitäjä

Nordic Topline Oy 

Hiidentie 11

37500 Lempäälä

www.nordic-topline.com

info@nordic-topline.fi

Y-tunnus: 2968466-1

Rekisterin nimi

nordic-topline.com rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennetaan tietoja asiakkaan tehdessä ostoksia sivustolla, tai asiakas rekisteröi käyttäjätunnuksen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Nordic Topline Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista tiedoista, riippuen onko asiakas antanut kaikki vai osan tiedoista:
1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
2) Mahdollinen suostumus lähettää hänellä suoramarkkinointia.
3) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
4) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan rekisteriä käyttävän henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

SIGN IN TO GET ACCESS TO OUR EXCLUSIVE CONTENT

A new guide is out!